Aktuality

Letná čitáreň v Medickej záhrade: Sezóna literatúry začína 10. júna
06.06.2019

Letná čitáreň v Medickej záhrade, ktorú už od roku 2006 prevádzkuje Staromestská knižnica, otvorí tohtoročnú sezónu 10. júna 2019 o 11.00 hod. pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej. V hudobnom programe vystúpi Eva Golovková.

74 titulov, 51 študijných miest, 8 jazykov

Hlavným poslaním letnej čitárne je umožniť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy v príjemnom prostredí areálu historickej Medickej záhrady prečítať si dennú tlač a vybrané periodiká v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, maďarskom, poľskom, francúzskom a talianskom jazyku.

V ponuke bude až 74 titulov časopisov a denníkov, a tiež informačné a propagačné materiály o kultúrnom dianí v hlavnom meste počas leta či knihy v Staromestskom knižnom kolotoči (vyradené zo zbierok Staromestskej knižnice a dary od občanov) pre všetky vekové kategórie čitateľov. Návštevníci budú mať k dispozícii 51 študijných miest.

Rozprávanie o viechach, aj debata s Matejom Tóthom                                           

Detských návštevníkov potešia divadelné predstavenia Čokopríbeh a Ministerstvo nápadov, stretnutia s detskou literatúrou z cyklu Čítanie nás baví a Troma kamošmi a fakticky fantastickým svetom, hravé čítanie s Osmijankom o Muminovcoch a tvorivé dielničky v spolupráci so spoločnosťou DELL.

Pre dospelých návštevníkov sme pripravili tradičné cykly Rozprávanie o Bratislave. Tohto roku sa budeme s Jurajom Hradským a Jurajom Šebom rozprávať o bratislavských viechach, kaviarňach a pivovaroch, v rámci cyklu Čítanie v tráve sa stretneme s redaktorkami vydavateľstva Aspekt, Barborou Lauckou, Stanom Vítom, Michalom Červeným a chodcom Matejom Tóthom. Zacestujeme si na Island, do Turecka a Kalifornie; tešiť sa môžete aj na popoludnie so spoločenskými hrami v spolupráci s iHRYskom.

Kurzy pre smart seniorov

Aj tento rok sme do našej letnej ponuky zaradili bezplatné konzultácie pre seniorov - Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bude ich šesť – tri v júni, tri v júli, vždy v stredu od 10.00 do 13.00 hod. Povedie ich Mgr. Milan Regec.

V spolupráci s Kreatívnym klubom Luna sme pripravili obľúbené medzigeneračné tvorivé dielne pre rodičov, starých rodičov, ich deti a vnúčatá.

Program na JÚN nájdete v tabuľke na konci článku.

Podrobný program na celé leto nájdete na www.starlib.sk.

Ponuka je teda bohatá, stačí si len vybrať a prísť medzi nás.

 Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice

 

Kde čitáreň nájdete?

Letná čitáreň je umiestnená v zadnej časti Medickej záhrady pri bočnom vchode z Poľnej ulice. Jej služby budú bezplatné, vstup na podujatia Staromestskej knižnice je voľný. Program v letnej čitárni z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a občianske združenie Milujem knihy/Amo libris. Pri ponuke zahraničných časopisov knižnica každoročne  spolupracuje so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi – Goetheho inštitútom, Francúzskym inštitútom a Poľským inštitútom.

Letná čitáreň v Medickej záhrade - program na jún 2019

 

12. 6. 2019 10.00 - 13.00 h
streda

Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec.

12. 6. 2019 o 14.00 h

streda

Tvorivé dielničky pre vaše detičky. Organizované podujatie pre žiakov 1. stupňa  ZŠ s MŠ  pre deti a mládež so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste 48. V spolupráci so spoločnosťou DELL.

14. 6. 2019 o 10.00 h

piatok

Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Stretnutie s autorkou Barborou Kardošovou a ilustrátorkou Katarínou Slaninkovou. Organizované podujatie pre žiakov 4. ročníkov ZŠ Vazovova.  

19. 6. 2019 10.00 - 13.00 h
streda

Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec.

19. 6. 2019 o 15.30 h streda

Čokopríbeh. Divadelné predstavenie podľa knihy O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády. Účinkuje Martin Daniš.

21. 6. 2019 o 10.00 h
piatok

Čítanie nás baví s Tiborom Hujdičom o knihe Babička, kura a Toníček Michaela Rohera. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Vazovova.

25. 6. 2019 o 10.00 h

utorok

Hravo čítame s Osmijankom o Muminovcoch – prechádzka zeleným údolím. Účinkuje bábkoherečka Sidi Féderová. V spolupráci s OSMIJANKO, n. o. Organizované podujatie pre žiakov 3. ročníka ZŠ Vazovova.

26. 6. 2019 10.00 - 13.00 h
streda

Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec.