Aktuality

Máte doma nepotrebný elektrospotrebič? Staré Mesto vám ho v apríli bezplatne odvezie
04.03.2019

Zavadzia vám v domácnosti starý elektrospotrebič a nemáte čas alebo možnosť odviezť ho do zberného dvora OLO, a.s. na ekologickú likvidáciu? Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s ENVIDOM vám pomôžu. V sobotu 6. apríla totiž v mestskej časti organizujeme zber a bezplatný odvoz starých spotrebičov.

AKO NA TO?

Najneskôr do 3. apríla 2019 objednajte zber online cez stránku www.zberelektroodpadu.sk,  

alebo vyplňte formulár Žiadosť o zber EO na http://www.staremesto.sk/sk/content/elektroodpad/section:citizen a zašlite ho na adresu martin.cillik@staremesto.sk

Nahláste nasledovné údaje:

- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete  spotrebiče odviezť.

V deň zberu 6. apríla 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

Dôležité pokyny:

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí.

Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na mobilnom čísle 0907 434 303.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

POZOR! Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) vám odoberieme.