Aktuality

Obnova poškodenej zelene
09.04.2018

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto Vám oznamuje, že dňa 6.4.2018 bol na Kýčerského ulici pri Ministerstve financií SR vyrúbaný 1 ks stromu, druh - Celtis  occidentalis. 

Strom koreňovou sústavou  poškodzoval chodník a priľahlú komunikáciu. Pri rekonštrukcií povrchov chodníka bolo nutné odstrániť  aj  časť spevneného povrchu v koreňovom priestore dreviny.

Strom bol už v minulosti naklonený a po odstránení asfaltovej vrstvy  a betónov došlo k vážnemu narušeniu statiky stromu (viď fotodokumentácia).

Ďalšie zotrvanie tohto jedinca by  bolo ohrozením zdravia alebo života človeka,  resp. ohrozením majetku.