Aktuality

Obyvateľom Starého Mesta môžu pri dverách zazvoniť pracovníci Štatistického úradu SR. Budú sa pýtať na rodinné financie
20.12.2018

Už niekoľko dní Štatistický úrad SR (ŠÚSR) vykonáva pravidelné zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Pracovníci úradu navštevujú domácnosti vo vybraných 190 obciach Slovenska. Tento rok je medzi nimi zaradená aj mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Zisťovanie je prísne anonymné a jeho výsledky budú použité striktne len pre účely štátnej správy. Čo všetko sa obyvateľov budú anketári pýtať a ako si overíte, či nejde o podvodníkov?

Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania môžu napríklad významne ovplyvniť budúce nastavenie výšky životného minima.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 a potrvá až do 31. decembra 2019. Domácnosti v jednotlivých obvodoch vyberá počítač. 

Zamestnanci ŠÚSR sú povinní preukázať sa osobitným poverením, na požiadanie musia ukázať aj občiansky preukaz. Ako sme sa dozvedeli, v Starom Meste budú domácnosti navštevovať nasledovní opytovatelia - Iveta Belajová, Beata Berglová, Mgr. Ingrid Bukovčanová, Yveta Fodora, Katarína Frtúsová, Adriána Korenčíková, Jana Sečkárová a Mgr. Matej Kalina.

Či ide skutočne o zamestnancov ŠÚSR si môžete overiť aj u Yvety Fodora na tel. č.  0907 899 973. "Obyvateľom som k dospizícii kedykoľvek, nech neváhajú zavolať, keď majú akékoľvek pochybnosti," upresnila Fodora. 

Podľa Zákona o štátnej štatistike 540/2001 Z. z. paragraf 18 je občan povinný na otázky zamestnancov odpovedať. Viac na https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/52104/1/2