Aktuality

Opravujeme schody na Langsfeldovej
23.11.2017

Opravami prešli schody Mudroňova – Haydnova, kde pôvodný betónový kryt nahradil nový, schody sme dostali uzatvárací náter a nové zábradlie. Menšej opravy sa dočkali aj schody smerom na Žižkovu ulicu nad tunelom. Náletové dreviny a zub času tu narušili betónový múrik, ktorý bolo treba vyčistiť a znova vybetónovať. Nevyhnutné opravy sa prejavili aj na vyrovnaní schodiskových stupňov a celkovom zvýšení bezpečnosti týchto veľmi využívaných schodov.

Zvýšenie bezpečnosti bolo aj prvoradým cieľom na viac poškodených schodiskách, ktoré postúpili dôkladnejšiu rekonštrukciu. Na schodoch z Tvarožkovej na Dankovského ulicu boli po vyčistení od buriny nanovo osadené  pôvodné kamenné stupne, vybetónované podesty.  a vyčistili sa od buriny. Opravou prešili aj bočné múriky. Na Mozartovej ulici sa urobili nové stupne, spevnilo a natrelo zábradlie. Doplnili sa aj nové obrubníky pri ramenách. V nadväznosti  na  opravu chodníka  na Sokolskej ulici prešli rekonštrukciou poškodených stupňov a opravou poškodeného zábradlia aj schody vedúce k domom pod svahom. Vynovené sú aj  schody z Lipovej na Révovú a schody medzi Škarniclovou a Svoradovou. ,,Veľmi ma potešilo že sa nám v spolupráci s dodávateľom prác a pamiatkovým úradom podarilo dať novú podobu týmto schodom vedľa Pálffyho paláca, „ hovorí starosta Radoslav Števčík. Rekonštrukcia prebehla aj na schodoch  schodov na Šulekovej ulici a finišujú opravy schodiska, ktoré spája Čelákovského s Inoveckou ulicou. Schody medzi Puškinovou ulicou a ulicou Fraňa Krála majú vynovené bočné múriky. Nanovo boli položené a vyšparované schodiskové stupne a najviac poškodené kamene nahradili z materiálu zo skládky v Čiernom lese. ,,Všetku kamennú dlažbu, schodiskové stupne a obrubníky, ktoré sa pri rekonštrukcii nahrádzajú odkladáme  a použiteľné vraciame späť do ulíc Starého Mesta pri rekonštrukciách,“ vysvetľuje starosta Radoslav Števčík. Popri oprave chodníka dostali nový vzhľad aj schody na Sokolskej pre domom č. 10 a vynovené sú aj schody z Čapkovej na Malinovú.

Celkovo vynaložila mestská časť zo svojho rozpočtu na opravy schodov takmer 120 tisíc eur.