Aktuality

OZNAM Voľby do europarlamentu: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá záujemcov o prácu v okrskových volebných komisiách
09.04.2019

V súvislosti s prípravou volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá záujemcov o prácu v okrskových volebných komisiách.

Členom volebnej komisie môže byť ten, to dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

V prípade záujmu, kontaktuje, prosím, Ing. Paulínu Schmidtovú na t.č.: 02/59246287, 0903/432465 alebo na e-mail: paulina.schmidtova@staremesto.sk