Aktuality

Participácia na Panenskej sa blíži do finálne, v Goethe inštitúte predstavia výsledky
08.12.2017

Štvrť okolo Panenskej ulice sa môže zmeniť na príjemnejšie miesto pre jej obyvateľov a návštevníkov. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto spolu s občianskym združením Punkt už niekoľko mesiacov pracujú na procese zapojenia verejnosti do plánovania zóny Panenská a okolie, ktorý poslúži ako podklad k vytvoreniu Manuálu verejných priestorov. Výsledky mapovania predstavia 13.decembra.

 

V rámci procesu zapojenia verejnosti do plánovania verených priestorov štvrte Panenská, Štetinova, Podjavorinskej, Kozia, Zochova, Konventná, Lýcejná sa už uskutočnilo participatívne stretnutie s obyvateľmi, ktorí nad mapu diskutovali o problémoch a potenciále susedstva. Organizátori usporiadali aj komentovanú prechádzku po okolí aj okrúhly stôl s odborníkmi. Podnety zbierali aj cez dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 340 obyvateľov a užívateľov Panenskej a okolia.

 

“Komunita v tomto susedstve sa ukázala ako veľmi vyzretá a vo veľkom sa do našich aktivít zapojila”, hovorí Barbara Zavarská z o.z. Punkt. Dotazníky a okrúhle stoly sa dotýkali každodenných tém ako kvalita verejných priestorov, ovzdušia, povrchov, zelene, prístupu, ale aj hodnôt územia či života na ulici.

 

“Podľa prieskumov obyvatelia oblasť majú radi, vnímajú ju ako jednu z posledných miest, kde ešte nájsť nielen starú Bratislavu, ale aj susedov”, hovorí Milota Sidorová, ktorá vypracovala metodiku procesu zapojenia verejnosti do plánovania.

 

Budúcu Panenskú a jej okolie ľudia vnímajú ako prestížne miesto na dobrý život, miesto kde je aktívny pouličný život. Podľa výsledkov mapovania je štvrť Panenskej miesto, kde sa deti či starí ľudia môžu bez obáv a s potešením tráviť čas na uliciach, v kaviarničkách a otvorených vnútroblokoch. Okrem intenzívnej automobilovej dopravy je najväčším problémom stav historických budov.

 

Celkové výsledky mapovania predstavia v stredu 13.decembra o 18:00 v Goetheho inštitúte na Panenskej ulici. Na stretnutí bude možné výsledky ešte doplniť či pripomienkovať, preto organizátori pozývajú všetkých, ktorí  vo štvrti žijú, pracujú, podnikajú alebo ich budúca podoba Panenskej a okolia zaujíma.

 

Proces participatívneho mapovania potrieb obyvateľov a užívateľov štvrte Panenskej a okolia poslúži ako podklad k vytvoreniu Manuálu verejných priestorov, ktorý bude definovať koncepciu a princípy rozvoja a obnovy ulíc, koordinovať napr. vzhľad uličných povrchov, zelene, parkovania, mobiliáru vzhľadom na potreby komunity.