Aktuality

Poslanci Starého Mesta schválili Staromestský program. Zahŕňa budovanie sofistikovanejších ihrísk, boj s graffiti i vodozádržné opatrenia
30.05.2019

Poslanci miestneho zastupiteľstva Staré Mesto na utorkovom miestnom zastupiteľstve jednomyseľne schválili Staromestský program.

Nechýba v ňom zvýšenie bezpečnosti v mestskej časti, budovanie kvalitného verejného priestoru, lepšia infraštruktúra. Medzi priority patrí boj s nelegálnymi graffiti, vodozádržné opatrenia aj zlepšenie fungovania úradu.

Staromestský program je súhrn priorít mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na obdobie 2019-2022, ktoré vychádzajú z volebných programov jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky. Na základe tohto programu bude vypracovaný akčný plán na rok 2019. 

Priority stratégie zodpovedajú potrebám obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií na území Starého mesta Bratislavy. Súpis priorít predstavuje otvorený dokument, do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj. Starostka a poslanci mestskej časti Bratislava-Staré mesto sa budú pri svojom rozhodovaní a konaní riadiť spoločnými prioritnými cieľmi.

Hlavnými prioritami Staromestského programu  je zvýšiť bezpečnosť v meste, vytvárať kvalitný verejný priestor pre všetkých, skvalitniť dostupnosť verejnej infraštruktúry, participácia a efektívne využitie zdrojov a zlepšiť fungovanie miestneho úradu. „Som veľmi rada, že za Staromestský program hlasovali všetci poslanci. Staromestský program tak získal vysokú legitimitu,“ povedala starostka Zuzana Africhtová.

Staré Mesto chce v najbližších rokoch realizovať detské ihriská, ktoré budú klásť vyššie nároky, poskytovať pestrejšiu paletu aktivít a rozvíjať mentálne a motorické schopnosti detí.

Ďalším z konkrétnych opatrení, ktoré chcú poslanci Starého Mesta realizovať sú klimatické vodozádržné opatrenia. V oblasti čistoty chce Staré Mesto vyhlásiť boj proti graffiti. Staré Mesto plánuje odstraňovať a eliminovať graffiti a v spolupráci so školami a umelcami nájsť spôsob ako ho dostať na vyššiu úroveň a nájsť pre neho správny priestor v meste. TSSM zároveň vytvorí jednotku  na odstraňovanie havarijných stavov rámci Starého Mesta.

V priorite zlepšenia fungovania miestneho úradu bude Mestská časť Bratislava – Staré Mesto spĺňať princípy transparentného úradu. Informácie a dáta, ktoré sa vytvárajú a zbierajú na úrade, budú verejne prezentované v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Úrad bude poskytovať viac služieb a úkonov online a elektronicky.

Skvalitnenie služieb úradu pre obyvateľov, integrácia a elektronizácia služieb, podpora šírenia informácií a podpora informovanosti obyvateľov a návštevníkov sú ciele tejto priority zamerané aj na obnovu technického vybavenia inštitúcií mestskej časti, implementácie nových služieb a vytvárania podmienok pre ich využívanie i prostredníctvom rozširovania potrebnej infraštruktúry v spolupráci s podnikateľským sektorom.