Aktuality

Pozvánka na prednášku
28.11.2017

Ako si plánovať finančný rozpočet  v rodine?  Viete, aká  je spotreba Vašej domácností a ako ju regulovať ? Aké sú príležitosti a hrozby vo vzťahu k spotrebe domácnosti?  Je potrebná finančná rezerva? A ako ju vytvoriť a udržať .... ? 

Na tieto a ďalšie otázky Vám zodpovie prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave vo svojej prednáške dňa 29. novembra 2017 o 10.00 hod.  pod názvom „Ekonomická funkcia rodiny v modernej spoločnosti – význam finančného plánovania v rodine“.

Prednáška, organizovaná v rámci cyklu finančného vzdelávania pre seniorov, sa uskutoční v Dennom centre pre seniorov na Heydukovej 25 v Bratislave.