Aktuality

Rekonštrukcia Blumentálskej ulice je pozastavená, o ďalšom postupe rozhodnú poslanci
29.01.2019

Po otvorenej diskusii s obyvateľmi Blumentálskej, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová dočasne pozastavila rekonštrukciu ulice. O tom, či budú práce pokračovať podľa pôvodného projektu, alebo bude treba hľadať nové riešenie, majú rozhodnúť poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19. februára.

"Tento projekt má svojich kritikov aj svojich zástancov. Som šoférka, aj cyklista, takže rozumiem argumentom oboch strán. Ale pravdou je, že musíme dospieť k nejakému konsenzu, ktorý, žiaľ, jednu stranu bude bolieť viac," uviedla Aufrichtová.

Najväčším problémom tohto projektu podľa starostky je, že pred jeho prípravou a realizáciou neprebehla verejná diskusia s dotknutými stranami. „Išlo len o osobné rozhodnutie bývalého vedenia. Od zadania projektu, až po realizáciu, výber materiálov. Je to tak zanesené do projektov, sú na to zmluvy, sme zaviazaní dokonca presnými finančnými limitmi, ktoré musíme dodržovať,“ vysvetlila starostka.

Ako zdôraznila, s projektom, ako je postavený nesúhlasí, no je presvedčená, že vo fáze realizácie, v ktorej sa nachádza, by bolo pre obyvateľov lepšie dokončiť ho.

Vzhľadom na masívnu nespokojnosť obyvateľov Blumentálskej, viaceré pripomienky a podnety, sa starostka rozhodla rekonštrukciu ulice od 29. januára pozastaviť. O ďalšom osude projektu majú rozhodnúť poslanci na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré bude 19. februára.

Zasadnutie je verejné a občania ho môžu sledovať v priamom prenose.