Aktuality

Staré Mesto vyzbieralo 87 ton biologicky rozložiteľného odpadu
11.12.2017

S pozitívnym ohlasom občanov sa stretol zber a odvoz orezaných konárov stromov a kríkov zo staromestských domácností. Túto jeseň Miestny úrad Staré Mesto vyzbieral 87 530 kg takéhoto bioodpadu, čo predstavuje až 1 600 m3  odvezeného odpadu zo 150 staromestských ulíc.

Zber a odvoz orezaných drevín treba nahlasovať vopred na adrese: martin.cillik@staremesto.sk alebo volať 02/59426333.

Nakoľko záujem o túto službu bol opäť veľký, budeme v tejto aktivite pokračovať aj naďalej, pričom ďalšie kolo zberu je naplánované na jar 2018. Presné termíny oznámime na našom webe: www.staremesto.sk.