Aktuality

Staromestská knižnica odmeňovala najaktívnejších čitateľov i priaznivcov
07.12.2018

6. decembra 2018 Staromestská knižnica po pätnásty raz udelila výročné ocenenie Rad Bobríka - knihovníka za nezištnú pomoc a podporu jej aktivít v roku 2018 siedmim laureátom.
Za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní podujatí na podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Ocenenie získali učiteľky a vychovávateľky PhDr. Marcela Duchková zo Základnej školy na Grösslingovej ul., Mgr. Eva Jalakšová zo Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Mgr. Lucia Papulová zo Základnej školy na Mudroňovej ul. a Mgr. Eva Polonyová zo Základnej školy Dr. Milana Hodžu. Dobrovoľníčka Michaela Mojzešová za pomoc pri prevádzke letnej čitárne v Medickej záhrade, Jana Sýkorová z Nadácie Panta Rhei za podporu projektu Môj prvý čitateľský preukaz a Mgr. Milan Regec za bezplatné poskytovanie konzultačných služieb k mobilným aplikáciám pre seniorov v letnej čitárni v Medickej záhrade.
Výročné ocenenia tohtoročným laureátom odovzdala riaditeľka knižnice.
Ďakujeme za priazeň a podporu.