Aktuality

Štatistické zisťovanie
11.04.2018

Štatistický úrad SR informuje, že v tomto období až do konca júna bude robiť zisťovanie využívania informačno-komunikačných technológií ako aj príjmov a životných podmienok domácností. Oslovených obyvateľov upozorňuje, aby si prekontrolovali osobitné poverenie anketárov, ktoré im vystaví Štatistický úrad.