Aktuality

UPOZORNENIE Vo štvrtok bude obmedzená premávka aj parkovanie na časti Blumentálskej ulice. Pokladáme nový asfalt
03.04.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude v čase od 4.4.2019 do 12.4.2019 realizovať nový asfaltový povrch na Blumentálskej ul., v úseku od Májkovej po Vazovovu ul.

V tomto čase  bude výrazne obmedzený pohyb osobných áut v tomto úseku, bude znemožnené parkovanie na komunikácii a vjazd bude umožnený len pre obyvateľov z tejto časti ulice a podľa pokynov od zhotoviteľa.

Žiadame vás, aby ste rešpektovali pokyny dočasného  dopravného značenia, pokyny zhotoviteľa počas výstavby a počas týchto stavebných prác dočasne parkovali mimo tejto časti Blumentálskej ulice.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.