Aktuality

Výlet do Prahy
25.04.2018

Mestská časť Staré Mesto organizuje pre seniorov 3-dňový výlet do Prahy. Termín je od 15. do 17.mája.

Predbežný program:

1.deň:

 • Odchod od Istropolisu 6:30
 • Príchod do Prahy a obed
 • Ubytovanie
 • Voľný program

2.deň:

 • Prechádzka so sprievodcom
 • Obed
 • Prechádzka so sprievodcom
 • Koncert v Malostranskej besede
 • Voľný program

·         Večera v Malostranskej besede za účasti starostu Praha 1 a zástupcov Mč

3.deň:

 • Odchod na Karlštejn 8:30
 • Prehliadka Karlštejna a obed
 • Odchod do Bratislavy

 

Poplatok:

Cena zájazdu je 75 Eur

* v cene zájazdu nie je cestovné poistenie a presun verejnou dopravou; počet miest v autobuse je obmedzený

 

Podmienky účasti:

-       dôchodca do 80 rokov s trvalým pobytom v Starom Meste

-       platný OP, preukaz Európskeho zdravotného poistenia

-       účasť na výlete je záväzná po zaplatení príslušného poplatku

-       uprednostnení budú seniori, ktorí ešte neboli v Prahe

-       prihlasovanie výhradne osobne (v prípade manželského páru stačí prítomnosť jedného z manželov) od 25.apríla 2018 na oddelení sociálnych vecí

 

Vybavuje: Bc. Bibiana Guldanová; Oddelenie sociálnych vecí MiÚ Bratislava-Staré Mesto