Aktuality

VÝZVA: Hľadáme odborníkov do komisií miestneho zastupiteľstva Starého Mesta. Môžete to byť aj vy
02.05.2019

Máte máte záujem podieľať sa na zveľaďovaní mestskej časti Bratislava-Staré Mesto? Prihláste sa do niektorej z komismiestneho zastupiteľstva.

 Vyplňte priloženú prihlášku a do 31.5. 2019 ju pošlite na mailovú adresu predsedu/predsedníčky a zapisovateľa/zapisovateľku príslušnej komisie, v ktorej by ste chceli pracovať. (viď kontakty nižšie)

PODMIENKOU je trvalý pobyt v Starom Meste!

 

Hlásiť sa môžete do nasledovných komisií:

Komisia pre dopravu – predseda: Bc. Ivan Bútora, ibutora@atlas.sk, zapisovateľka: Ing. Helena Zubčáková, helena.zubcakova@staremesto.sk

Komisia pre kultúru – predsedníčka: Mgr. art. Dana Kleinert, info@danakleinert.com, zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová, beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – predseda: Ing. Peter Skalník, peter.skalnik@gmail.com, zapisovateľ: Ing. Vladimír Lauko, vladimir.lauko@staremesto.sk

Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – predseda: Ing. Tomáš Ziegler, ziegler@auxerre.sk, zapisovateľka: Mgr. Michaela Malinová, michaela.malinova@staremesto.sk

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – predsedníčka: MUDr. Viera Satinská, vsatinska@gmail.com

 Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – predseda: Ing. arch. Ľubomír Boháč, lubomir.bohac@atelierart.sk, zapisovateľka: Mgr. Diana Tešovičová, diana.tesovicova@staremesto.sk

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Mgr. Petra Hitková, PhD., p.hitkova@upcmail.sk, zapisovateľka: Mgr. Ivana Ernstová, ivana.ernstova@staremesto.sk


PRIHLÁŠKA ZA ČLENA – ODBORNÍKA DO KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO (docx)

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA – ODBORNÍKA DO KOMISIE MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO (pdf)