Aktuality

Za prísnych bezpečnostných opatrení ukáže mestské múzeum verejnosti vzácnu listinu. Prvý raz v histórii
10.04.2019

Magistrát hlavného mesta chce vôbec po prvý raz ukázať širokej verejnosti originál prvého známeho mestského dokumentu Bratislavy. Práve privilégiá kráľa Ondreja III.ktoré Bratislave udelil v decembri 1291, majú byť najväčším lákadlom tohtoročných Bratislavských mestských dní. 

"Ondrej III. bol kráľ, ktorý urobil z dediny mesto. Udelil mu 22 privilégií. Ak sa niekto zaujíma o históriu Bratislavy, toto je jeden z najdôležitejších míľnikov, a preto tento dokument treba vidieť," uviedol Vallo. 
Podľa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy Petra Hyrossa vidieť listinný originál je jedinečnou príležitosťou. "Dokument je jedným z najdôležitejších písomných dokladov, ktorý sa týka dejín Bratislavy. Takáto listina sa nevystavuje iba tak, a preto jej sprístupnenie verejnosti budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Veľmi zodpovedne sa na to pripravujeme," deklaroval Hyross. Pergamenová listina je chránená v trezore mestského archívu
Privilégiá kráľa Ondreja III. budú v Múzeu mesta Bratislavy vystavené deväť dní. "Naším cieľom je ukázať kus bratislavskej histórie. Listina bude vystavená od piatka 26. 4. až do nedele 5. mája, pričom vstup do múzea bude v dňoch 27. - 28. apríla pri príležitosti Bratislavských mestských dní bezplatný," vysvetlil Hyross. Upozornil, že v prípade zvýšeného záujmu zo strany návštevníkov bude múzeum vstup regulovať. 

Tohtoročnou súčasťou Bratislavských mestských dní bude aj organizovaná prehliadka Starého mesta s primátorom Vallom. O ďalších sprievodných podujatiach bude magistrát informovať v najbližších dňoch na oficiálnych stránkach hlavného mesta.

 

PRIVILÉGIÁ KRÁĽA ONDREJA III:

- vyňatie mesta spod právomoci župana

- oslobodenie od mýta a poplatkov z viníc

- možnosť opevniť mesto

- rovnaké právne postavenie Židom ako ostatným mešťanom

- právo voľby richtára a 12 prísažných (na Juraja) so súdnou právomocou

- sloboda usadiť sa komukoľvek, kto si vyrovnal podlžnosti u bývalého zemepána

- oslobodenie novousadlíkov od dane

- uhorskí a zahraniční obchodníci dostali právo v meste slobodne predávať svoj tovar

- právo raziť mince

- právo rybačky

- voľný prevoz cez Dunaj na Žitnom ostrove

- povinnosť platiť desiatok

 

Foto: PamMap.sk

privilegia

§  vyňatie mesta spod právomoci župana

§  právo voľby richtára a dvanástich prísažných (na Juraja) so súdnou právomocou

§  súdna právomoc nad mešťanmi prislúchala len richtárovi a rade

§  odvolacou inštitúciou bol kráľ

§  oslobodenie od mýta

§  sloboda usadiť sa komukoľvek, ak si vyrovnal podlžnosti u bývalého zemepána

§  oslobodenie novousadlíkov od dane

§  rovnaké právne postavenie Židom ako ostatným mešťanom

§  uhorským a zahraničným obchodníkom právo v meste slobodne predávať svoj tovar

možnosť opevniť mesto