Aktuality

Začína sa zber bioodpadu
25.09.2018

Aj počas tejto jesene bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) – konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby). Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť aspoň 4 dni vopred (do štvrtka) pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Zber sa začne 1.októbra. 

Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach u p. Ing. Martina Čillika - 02/59 246 333 alebo p. Renáte Jančárovej - 02/59 246 218 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.). Nahlásenie je možné aj na e-mailovej adrese: martin.cillik@staremesto.sk, pričom v tomto prípade je potrebné na uvedený mail zaslať vyplnený a podpísaný nasledovný formulár        „Žiadosť o zber BRO“. Podrobný zoznam ulíc si môžete pozrieť tu