Aktuality

Základná škola Dubová a materská škola Brnianska by sa mali v najbližších týždňoch spojiť
13.05.2019

Základná škola Dubová a materská škola Brnianska by sa mali v najbližších týždňoch stať jedným právnym subjektom. Ide nielen o napĺňanie jednej z priorít staromestskej samosprávy - rozvoj školstva a vzdelávania -, ale aj o dotiahnutie dlhoročných diskusií a zároveň ďalší krok v riešení stratégie moderného školského systému 21. storočia.

Základná škola Dubová a škôlka na Brnianskej spolu susedia od februára 2017, kedy mestská časť Bratislava-Staré Mesto spustila fungovanie MŠ Brnianska. Škola a škôlka majú spoločný dvor, deti sa navzájom pravidelne stretávajú. Bolo teda logickým vyústením, že sa obe inštitúcie spoja. 

Aby však mohol byť vytvorený nový subjekt - jeho oficiálny názov bude Základná škola s materskou školou, Dubová 1 - musia najskôr obe inštitúcie zaniknúť.

Neznamená to však zrušenie škôl na rok, týždeň, ba ani deň. Celý legislatívny proces by mal byť zrealizovaný na najbližšom riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 28. mája. Tam predkladaný súbor troch VZN (všeobecne záväzné nariadenia), ktorý zahŕňa zánik školy a škôlky a vznik základnej školy s materskou školou, ešte musia schváliť poslanci. 

"Predkladaný súbor troch VZN o zrušení ZŠ Dubová, MŠ Brnianska a vzniku Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava je vyústením dlhodobých diskusií o prirodzenom splynutí dvoch škôl v nerovnakom právnom postavení, v jednom kompaktnom území, pod jeden samostatný právny subjekt," vysvetlil vedúci oddelenia školstva Michal Sygút. 

Jednou z výhod spojenia je podľa Sygúta napríklad aj jednoduchší prechod a prijímanie detí z materskej do základnej školy. 

"Ak poslanci schvália súbor troch VZN a Ministerstvo školstva SR nový subjekt zaradí do siete škôl a školských zariadení v najbližšom možnom termíne, Základná škola s materskou školou, Dubová 1, začne fungovať už od 1. septembra 2019," uzavrel Sygút. 

ZŠ Dubová

dubova-zs

MŠ Brnianska

brninska