Aktuality

Závadnú hovädzinu z Poľska v staromestských základných školách nenájdete. Jedálne kupujú výlučne slovenské mäso
04.02.2019

Obavy z hygienicky nevyhovujúceho hovädzieho mäsa, ktoré sa v niektorých častiach Slovenska dostalo aj do školských jedální, sa v bratislavskom Starom Meste nepotvrdili.  Už v piatok sme uverejnili zoznam materských škôl mestskej časti spolu s ich dodávateľmi mäsa. Vyplynulo z nich, že jedálne varia výlučne zo slovenského mäsa. Dnes vám prinášame informáciu o tom, kde nakupujú mäso jedálne v staromestských základných školách. 


ŠJ pri ZŠ s MŠ  Grösslingová kupuje mäso od  fi OKŠA – domáci zdroj,

ŠJ pri ZŠ s MŠ Škarniclová/Podjavorinská kupuje mäso od fi MIRAN – domáci zdroj,

ŠJ pri ZŠ Dubová kupuje mäso od fi MIRAN – domáci zdroj,

MŠ 29. augusta, vedúca nakupuje mäso od fi POLARFOOD – domáci zdroj

ŠJ pri ZŠ Jelenia dodáva mäso fi POLARFOOD – domáci zdroj, dodáva do viacerých škôl,

ŠJ pri ZŠ Vazovova dodáva mäso fi OKŠA, tiež domáci zdroj.  

ŠJ pri ZŠ Hlboká dodáva mäso POLARFOOD – domáci zdroj

 

ŠJ pri ZŠ Mudroňova dodáva mäso POLARFOOD – domáci zdroj

 

ŠJ pri ZŠ s MŠ  Grösslingová kupuje mäso od  fi OKŠA – domáci zdroj,

ŠJ pri ZŠ s MŠ Škarniclová kupuje mäso od fi MONRON – domáci zdroj,

ŠJ pri ZŠ Dubová kupuje mäso od fi MIRAN – domáci zdroj,

MŠ 29. augusta, vedúca nakupuje mäso od fi POLARFOOD – domáci zdroj