Aktuality

Zber elektroodpadu
23.02.2018

V sobotu 24. marca 2018 obyvateľom Starého Mesta spoločnosť Envidom bezplatne odvezie nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Preto je potrebné najneskôr do 21. marca 2018 kontaktovať  Miestny úrad mestskej časti   Bratislava – Staré Mesto:   

-           počas úradných hodín (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.)  na tel.čísle: 02/59 246 333,

-           non-stop e-mailom: martin.cillik@staremesto.sk

-           alebo online na: www.zberelektroodpadu.sk

 a nahlásiť  

   -   druh a počet spotrebičov,

    -  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu

 

V deň zberu 24. marca 2018 do 8:00 hod. ráno je potrebné vyložiť elektroodpad  do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.

 Spotrebiče nevykladajte na ulicu! Mohli by ich vziať neoprávnení zberači,  neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok v okolí.