Úradná tabuľa


16.1.2019

do 30.01.2019

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/51538/2018/STA/Mys/G-85

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

16.1.2019

do 30.01.2019

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/44246/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

15.1.2019

do 31.01.2019

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2243/1980/2019/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže - informácia o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia"

Prílohy:

15.1.2019

do 31.03.2019

Informácia pre voliča

"Voľba prezidenta Slovenskej republiky"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2259

"Peter Drahovský"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2262

"Eva Sliepková"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2260

"Igor Keller"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2258

"Daniel Žiška"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2255

"Roman Rebro"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2257

"Monika Siposová"

Prílohy:

15.1.2019

do 04.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2254

"Ivan Kišš"

Prílohy:

14.1.2019

do 29.01.2019

Verejná vyhláška

Značka: 100107068/2019

"Josef Krčmář"

Prílohy:

14.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 2004

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

14.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 1997

"Ján Weisenbacher"

Prílohy:

14.1.2019

do 31.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 1995

"JUDr. Ladislav Majerský"

Prílohy:

11.1.2019

do 11.02.2019

Verejná vyhláška

"SPP-distribúcia, a.s. - vykonanie rekonštrukcie plynárenského zariadenia"

Prílohy:

11.1.2019

do 11.02.2019

Verejná vyhláška

"SPP-distribúcia, a.s. - vykonanie rekonštrukcie plynárenského zariadenia"

Prílohy:

11.1.2019

do 28.01.2019

Oznámenie o začatí správneho konania

Značka: MAGS OD 57448/2018/499113

"vo veci vydania povolenia na výrub a výsadbu drevín cestnej zelene do existujúcich štvorcov na...

Prílohy:

11.1.2019

do 28.01.2019

Oznámenie o pokračovaní konania

Značka: 3217/54718/2018/STA/Gal

"Novostavba RD B, Drotárska cesta, Bratislava"

Prílohy:

11.1.2019

do 28.01.2019

Oznámenie o pokračovaní konania

Značka: 3218/54717/2018/STA/Gal

"Novostavba RD A, Drotárska cesta, Bratislava"

Prílohy: