Úradná tabuľa


22.11.2018

do 26.12.2018

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Značka: DD PSO092/16

"Platiť sa oplatí s.r.o."

Prílohy:

22.11.2018

do 10.12.2018

Rozhodnutie

Značka: 8722/45882/2018/STA/Kil-K/l56

"Nebytový priestor č. 12-NP6, 12-NP7, 12-NP8, Staromestská 6"

Prílohy:

22.11.2018

do 10.12.2018

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 8895/47677/2018/STA/Kno-H/113

"Landererova 8, nebytový priestor č. 4-R15"

Prílohy:

22.11.2018

do 10.12.2018

Rozhodnutie

Značka: 7035/36877/2018/STA/Mys/K-163

"Žižkova 17/A - Iný nebytový priestor č. 5000"

Prílohy:

21.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 50029

"Rudolf Danihel"

Prílohy:

21.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49886

"Susan Barbara Weinberg"

Prílohy:

21.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49890

"Emília Kruľová"

Prílohy:

21.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49884

"Ján Skalnický"

Prílohy:

20.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49763

"Katarína Dedičová"

Prílohy:

20.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49700

"Stanislav Tejbus"

Prílohy:

20.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49716

"Gejza Bertók"

Prílohy:

20.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49704

"Karol Rehák"

Prílohy:

20.11.2018

do 10.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49701

"Martin Hudák"

Prílohy:

16.11.2018

do 17.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49240

"Marcela Hermanová"

Prílohy:

15.11.2018

do 13.12.2018

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 49018

"Miroslav Haver"

Prílohy:

13.11.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7525/47034/2018/STA/Vas/UR

"Polyfunkčný objekt - Rezidencia Bottova, Bratislava"

Prílohy:

11.11.2018

do 11.12.2018

Vyhlásenie výsledkov volieb konaných dňa 10.11.2018

Prílohy:

22.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9662/43054/2018/STA/Mys

"Administratívna budova č. 2, Čulenova, Bratislava"

Prílohy:

18.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9753/44246/2018/STA/Mys

"Stavba č. 00 Sanácia environmentálnej záťaže"

Prílohy:

17.10.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9394/43348/2018/STA/Mys

"Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, SO C 8 Dom CX"

Prílohy: