Úradná tabuľa


27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31859

"Pavol Erik Šupka"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31865

"Dagmar Mikuličová"

Prílohy:

27.6.2019

do 24.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31866

"Dáša Žilavá"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31863

"Juraj Ševčík"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31861

"Ivan Verzal"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31860

"PharmDr. Jana Praščáková"

Prílohy:

27.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7809/30830/2019/STA/Ivs

"Bezručova 5, stavebné úpravy"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Rozhodnutie

Značka: 2405/29883/2019/STA/Ivs/ÚR

"územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1476, FTTC_BA_Hl.stanica_0717BR_Unibanka_0642BR"

Prílohy:

27.6.2019

do 15.07.2019

Predloženie odvolania spolu so spisovým materiálom

Značka: 7644/24244/2019/STA/Krj

"Zimná terasa, Aplend city Hotel Michalská"

Prílohy:

27.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7810/30883/2019/STA/Ivs

"Bezručova 5, stavebné úpravy"

Prílohy:

26.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31557

"Tomáš Farkaš"

Prílohy:

25.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31399

"Miloš Kovaľ"

Prílohy:

25.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31397

"Ing. Marián Hanudeľ"

Prílohy:

25.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31395

"Ing. Jaroslav Minárik"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31181

"Ing. Jaroslav Minárik"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31186

"Radoslav Duchovič"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31180

"Boris Nikulin"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31173

"Patrícia Kmeťková"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31179

"Tanja Radoševic"

Prílohy:

24.6.2019

do 11.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31177

"Zuzana Pileková"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»