Úradná tabuľa


21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8928

"Viera Bugová"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8873

"Daniel Žiška"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8866

"Richard Wagner"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8858

"Mária Žilková"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8865

"Richard Wagner"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8860

"Boris Nikulin"

Prílohy:

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 8885/2019

"Andrea Rozkošná"

Prílohy:

21.2.2019

do 18.03.2019

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 1411/13

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

21.2.2019

do 25.02.2019

Dražobná vyhláška

Značka: Ex 11/10

"JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: 422EX 148/18

"Súdny exekútor JUDr. Michal Dáni"

Prílohy:

20.2.2019

do 26.05.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Prílohy:

20.2.2019

do 07.03.2019

Súhlas s predÍžením lehoty na dokončenie stavby

Značka: 3449/8348/2019/STA/Vas

"Rekonštrukcia bábkového divadla, Dunajská 36"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8490

"Miroslav Kuzma"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8517

"Matej Vojtišek"

Prílohy:

20.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8514

"Ewa Dworschak"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8329

"Pavol Rigó"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8317

"Jana Praščáková"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8328

"Alexander Jarošek"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8325

"Ondrej Ánoši"

Prílohy:

19.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8323

"Monika Križanovičová"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»