Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 13.03.2019 – 28.03.2019
Značka: 2387/4094/2019/STA/Bah
Popis: "Palác Motešických - káblový rozvod NN"
Prílohy: