Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 14.03.2019 – 1.04.2019
Značka: 13281
Popis: "Marek Holeša"
Prílohy: