Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 15.04.2019 – 29.04.2019
Značka: 19017
Popis: "Nikola Duchovičová"
Prílohy: