Úradná tabuľa


Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 15.05.2019 – 30.05.2019
Značka: 733/2019/10-UKSP/4-Ku
Popis: "Pavilón v Landererovom parku na Šafárikovom námestí"
Prílohy: