Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 15.05.2019 – 30.05.2019
Značka: 2405/23605/2019/STA/Ivs
Popis: "FTTC_BA_Hl.stanica_0717BR_Unibanka_0642BR"
Prílohy: