Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 15.05.2019 –
Značka: 2233/23655/2019/STA/Škr/G-13
Popis: "Bratislavské podhradie - Vydrica, 0. Etapa - 1. Fáza HTÚ a búracie práce"
Prílohy: