Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 16.05.2019 – 28.05.2019
Značka: 24629
Popis: "Jana Doležalová"
Prílohy: