Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 16.05.2019 – 3.06.2019
Značka: 24640
Popis: "Peter Gasch"
Prílohy: