Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 16.05.2019 – 11.06.2019
Značka: 24644
Popis: "Peter Pařízek"
Prílohy: