Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.05.2019 – 3.06.2019
Značka: 2387/18180/2019/STA/Bah-UR
Popis: "Palác Motešických - káblový rozvod NN"
Prílohy: