Úradná tabuľa


Rozhodnutie

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 16.05.2019 – 3.06.2019
Značka: 3700/20853/2019/STA/Bah-11
Popis: "Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária"
Prílohy: