Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 12.06.2019 – 27.06.2019
Značka: 3751/28880/2019/STA/Ivs
Popis: "Dostavba garáže - Panenská 23 a 21"
Prílohy: