Úradná tabuľa


Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Sekcia: Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA
Zverejnené: 12.06.2019 –
Značka: 2488/26127/2019/STA/Vas
Popis: "Bytový dom Jančova"
Prílohy: