Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.06.2019 – 1.07.2019
Značka: 29539
Popis: "Miroslav Jurči"
Prílohy: