Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 12.06.2019 – 1.07.2019
Značka: 29551
Popis: "Dáša Žilavá"
Prílohy: