Úradná tabuľa


Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Sekcia: Zrušenie trvalého pobytu
Zverejnené: 12.06.2019 – 27.06.2019
Značka: 29547/2019
Popis: "Ing. Jozef Kilimajer"
Prílohy: