Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.06.2019 – 11.07.2019
Značka: 29770
Popis: "Danica Gabrišová"
Prílohy: