Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.06.2019 – 11.07.2019
Značka: 29787
Popis: "Dáša Žilavá"
Prílohy: