Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí konania o zmene odstránenia stavby pred dokončením, predÍženie lehoty na odstránenie stavby

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 13.06.2019 – 1.07.2019
Značka: 8209/29055/2019/STA/Jaa
Popis: "Súbor obytných a prevádzkových budov, Ulica 29. augusta"
Prílohy: