Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 13.06.2019 – 1.07.2019
Značka: 29880
Popis: "PhDr. Emília Herzogová"
Prílohy: