Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 10.07.2019 – 29.07.2019
Značka: 33477
Popis: "Mgr. Mikuláš Lelkeš"
Prílohy: