Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí stavebného konania

Sekcia: Stavebný úrad
Zverejnené: 11.07.2019 – 29.07.2019
Značka: 8375/32731/2019/STA/Jaa
Popis: "Bytový dom Vlčkova 14, 3. poschodie, číslo bytu 5"
Prílohy: