Úradná tabuľa


Oznámenie o druhej opakovanej dražbe nehnuteľností

Sekcia: Verejné vyhlášky
Zverejnené: 11.07.2019 – 5.08.2019
Popis: "Notársky úrad: JUDr. Ida Pliehtová, so sídlom Račianska 69/A, 831 02 Bratislava"
Prílohy: