Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 11.07.2019 – 24.07.2019
Značka: 33702
Popis: "Gordana Zlámalová"
Prílohy: