Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 11.07.2019 – 29.07.2019
Značka: 33703
Popis: "Dagmar Mikuličová"
Prílohy: